خبرنامه

استفاده از فضای استفاده از فضای ابری برای رادیولوژی بیماران 3

نویسنده: بهساز طب   |   دسته بندی : سونوگرافی , رادیولوژی ,   |   تاریخ انتشار : 1399/2/4

امیرحسین رسولی بنیان گذار شرکت دانش بنیان فعال در حوزه انفورماتیک پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با استفاده از تکنیک ها و مزایایی که دنیای فناوری اطلاعات و راهکارهای مبتنی بر آن در اختیارمان قرار داده می توان از فضای ابری برای استفاده حداقلی از منابع و بالا بردن سطح کیفیت درمان کشور بهره برد.

وی با بیان اینکه بسیاری از افراد آشنایی زیادی با فضای ابری ندارند، بیان کرد: می توان با استفاده از فضای ابری و بسترهای کامپیوتری امکانات ویژه ای در اختیار پزشکان و بیماران قرار داد.

وی با اشاره به سامانه و زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری که در این شرکت طراحی شده است گفت: یکی از موضوعاتی که همواره در اخذ تصاویر پزشکی مطرح است این است که بیمار باید چند مرحله به مرکز تصویربرداری و پزشک مراجعه کند؛ با توجه به شرایط کنونی و انتقال شیوع کرونا این رفت و آمدها باید به حداقل برسد از این رو استفاده از زیرساختی که باعث کاهش این رفت و امدها شود نیاز است.

امیرحسین رسولی بنیان گذار شرکت دانش بنیان فعال در حوزه انفورماتیک پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با استفاده از تکنیک ها و مزایایی که دنیای فناوری اطلاعات و راهکارهای مبتنی بر آن در اختیارمان قرار داده می توان از فضای ابری برای استفاده حداقلی از منابع و بالا بردن سطح کیفیت درمان کشور بهره برد.

وی با بیان اینکه بسیاری از افراد آشنایی زیادی با فضای ابری ندارند، بیان کرد: می توان با استفاده از فضای ابری و بسترهای کامپیوتری امکانات ویژه ای در اختیار پزشکان و بیماران قرار داد.

وی با اشاره به سامانه و زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری که در این شرکت طراحی شده است گفت: یکی از موضوعاتی که همواره در اخذ تصاویر پزشکی مطرح است این است که بیمار باید چند مرحله به مرکز تصویربرداری و پزشک مراجعه کند؛ با توجه به شرایط کنونی و انتقال شیوع کرونا این رفت و آمدها باید به حداقل برسد از این رو استفاده از زیرساختی که باعث کاهش این رفت و امدها شود نیاز است.

امیرحسین رسولی بنیان گذار شرکت دانش بنیان فعال در حوزه انفورماتیک پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با استفاده از تکنیک ها و مزایایی که دنیای فناوری اطلاعات و راهکارهای مبتنی بر آن در اختیارمان قرار داده می توان از فضای ابری برای استفاده حداقلی از منابع و بالا بردن سطح کیفیت درمان کشور بهره برد.

نظرات(0)

ارسال نظرات